Hamilton thêm tính năng giao tiếp Bluetooth cho dòng Arc Sensors

Reno, Nevada, ngày 12 tháng 4 năm 2016 -. Công ty Hamilton giới thiệu ArcAir - một gói truyền thông mới cho các đầu dò thông minh. Arc Air cho kết nối tín hiệu Bluetooth 4.0 tin cậy, tiết kiệm trong mọi môi trường. Với công nghệ Bluetooth mới cho phép người sử dụng...

MTCO - Laboratory & Process Instruments