Chi tiết sản phẩm

Máy dập mẫu Masticator cho phép đồng nhất mẫu khi cô lập chúng với bất kỳ sự lây nhiễm nào có thể. Loại động cơ chất lượng cao của Masticator đảm bảo việc đồng nhất hiệu quả và an toàn. Thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và các phòng thí nghiệm lâm sàng ưa chuộng dòng sản phẩm này để đồng nhất mẫu và không bị nhiễm chéo. Máy dập mẫu Masticator phân phối mẫu bên trong túi tiệt trùng với tay dập thực hiện tác động đè khi di chuyển mẫu từ bên này qua bên kia. Bước cơ bản trong chuẩn bị mẫu này đảm bảo phân phối đồng nhất lượng vi sinh thông qua dung dịch pha loãng.

 

Thông tin đặt hàng

 

 

 

 

MTCO - Laboratory & Process Instruments