Máy đếm khuẩn lạc tự động

Chi tiết sản phẩm

SphereFlash là dòng máy đếm khuẩn lạc tự động đáp ứng mọi nhu cầu có thể cần thiết trong một phòng thí nghiệm vi sinh hiện đại. Với phần mềm Colony Lite, dòng máy này đếm khuẩn lạc theo cách đơn giản và tin cậy nhờ vào hệ thống ánh sáng tích hợp và phần mềm tiêu chuẩn thế giới. Đối với các khách hàng có nhiều yêu cầu, phần mềm có thể được nân cấp lên Colonies PRO để tăng cường một số chức năng, ví dụ phân cấp người dùng, kết nối LIMS, tài liệu, đọc mã vạch, báo cáo, thẩm định hay CFR21 Part 11.

 

Thông tin đặt hàng

 

 

 

MTCO - Laboratory & Process Instruments