Máy đo vòng vô khuẩn

Chi tiết sản phẩm

Để đo bằng tay chính xác vòng vô khuẩn (độ phân giải 100 µm) là một việc khó. Dòng máy Haloes Caliper giúp thực hiện việc này một cách đơn giản và chính xác trong khi hạn chế các sai số đọc bằng mắt thường. Dược phẩm và các phòng thí nghiệm lâm sàng sẽ thấy tiện ích khi sử dụng thiết bị này. Một bánh xoay chính xác sẽ giúp đo vòng vô khuẩn khi thực hiện xoay thủ công. Nó trở nên có ích trong quá trình kiểm tra mẫn cảm và thử hiệu lực kháng sinh.

 

Thông tin đặt hàng

 

 

 

 

MTCO - Laboratory & Process Instruments