Chi tiết sản phẩm

Nhuộm lam tự động là yêu cầu cần thiết nếu phòng thí nghiệm muốn tăng lượng mẫu xử lý. Dòng máy PolyStainer tiêu chuẩn hóa quy trình nhuộm giảm bớt nhân sự cho khâu này. Các phòng thí nghiệm vi sinh và mô học có nhu cầu tìm kiếm giải pháp để giảm với lượng công việc nhuộm lam sẽ thấy lọi ích lớn từ việc sử dụng thiết bị này. Có thể đặt lên đến 20 lam kính hiển vi trong một giỏ của PolyStainer. Tiếp tới cánh tay robot sẽ nhận chìm và khuấy trong bốn giếng nhựa có thể tháo rời. Lam có thể được nhúng trong giếng nước xả thứ năm, giếng này được thay mới sau khi xả bỏ. Cuối cùng lam được làm khô bằng quạt có hay không có gia nhiệt. Bốn giếng hóa chất trong hệ thống cho phép cho phép nhuộm nhiều lam.

 

Thông tin đặt hàng

 

 

 

MTCO - Laboratory & Process Instruments