Máy pha loãng liên tục

Chi tiết sản phẩm

Máy pha loãng BIO thực hiện chính xác nhanh việc pha loãng liên tục và các mục đích xử lý một lượng nhỏ chất lỏng. Thiết bị này cắt giảm thời gian dành cho các quy trình với mẫu lỏng và các quy trình pha loãng trong phòng thí nghiệm. Mặc dù được thiết kế đặc biệt cho pha loãng liên tục trong phòng thí nghiệm vi sinh, bất kỳ phòng thí nghiệm nào về khoa học và đời sống cũng có thể sử dụng các tính năng bơm mẫu tự động của thiết bị này. Dòng máy pha loãng BIO Advanced có thể kết nối với cân để pha loãng trọng lượng. Trong quá trình, để ngăn chặn mẫu bị lẫn với dung dịch pha loãng, thiết bị sẽ tách mẫu với dung dịch pha loãng bằng bọt khí.

 

Thông tin đặt hàng

 

 

  

MTCO - Laboratory & Process Instruments