Máy pha loãng trọng lượng

Chi tiết sản phẩm

Máy pha loãng trọng lượng có 2 model Pinch Dilutor và Smart Dilutor W. Pinch Dilutor được thiết kế đặc biệt để truyền dung dịch pha loãng từ chai chứa hay túi. Khi mẫu cần được pha loãng, mẫu được đặt bên trong túi đồng nhất và được cân. Kế đến van của thiết bị được mở để dung dịch pha loãng được nhỏ vào túi đồng nhất. Quy trình diễn ra liên tục, nhanh và yên lặng. Dòng Smart Dilutor W thực hiện quá trình pha loãng một cách tự động, cung cấp một phương pháp nhanh và tin cậy cho quy trình này. Bộ phận cân chính xác kết hợp với bơm nhu động để thực hiện quá trình liên tục. Ngoài ra, nó có thể sử dụng để pha loãng một thể tích được thiết lập sẵn.

 

Thông tin đặt hàng

 

 

 

MTCO - Laboratory & Process Instruments