Chi tiết sản phẩm

Trải đĩa xoắn ốc là kỹ thuật trải bề mặt vi sinh được chấp nhận rộng rãi, được phát triển vào năm 1970 để giảm lượng đĩa petri sử dụng trong kỹ thuật trải bề mặt. Việc pha loãng liên tục tiêu tốn thời gian làm cho việc trải đĩa truyền thống bị hạn chế. Một đĩa được trải xoắn bổ sung cho ba đĩa petri, giảm đáng kể thời gian vận hành và vật liệu. Eddy Jet 2 được sử dụng khá phổ biến trong thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Nó giảm chi phí cho mỗi lần test, thời gian thực hiện, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình liệt kê vi khuẩn trong khi tăng hiệu quả của phòng lab vi sinh.

 

Thông tin đặt hàng

 

 

  

MTCO - Laboratory & Process Instruments